PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Slobodný prístup k informáciám


Slobodný prístup k informáciám

 

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ   

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. „o slobodnom prístupe k informáciám“
poskytuje podnik Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica informácie, ktoré má k dispozícii.

 

 


KDE POŽIADAŤ O INFORMÁCIE ?

Lesy Slovenskej republiky, š.p., Nám. SNP 8, 975 66 Banská BystricaAKO POŽIADAT O INFORMÁCIE ?

Osobne

Písomne

Telefonicky

Faxom

E – mailom

Na adrese podniku

048 / 43 44 111

048 / 434 41 91Poznámka: O informácie je možné požiadať aj v sídlach jednotlivých odštepných závodov podniku Lesy SR.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti lesníctva
Predstavitelia štátnych lesov krajín V4 podpísali memorandum o spolupráci
Krajina bez tieňa
Film o lesoch, v ktorých je miesto aj pre človeka
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
Zomierajú postojačky
Dokument o tragickom osude slovenských lesov
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu

V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2015

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené