ÚVOD
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
KONTAKTY
PONUKA
AKCIE
POĽOVNÍCTVO
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Levice > Kontakty


Kontakty

ÚSTREDIE OZ
     

Kliknite pre priblíženie
Kontakty na OZ Levice
       
  Adresa: Koháryho 2  
  PSČ : 934 01  
  Mesto: Levice  
       
  Telefón: 036/ 635 06 04  
  Fax: 036/ 635 06 15  
  Email:  
 
ÚSTREDIE / ODDELENIA
Názov oddelenia/funkcia
Pracovník
Telefón
Mobil
Email
Riaditeľ závodu Ing. Vlastimil Uhlík 036 635 06 01 +421 905 488713 vlastimil.uhlik@lesy.sk
Sekretariát, rezervácia chát, lesoturistika Edita Debrovská 036 635 06 04 +421 918 334404 edita.debrovska@lesy.sk
Personalista,mzdový účtovník Ing. Katarína Verešová PhD. 036 635 06 05 +421 918 334415 katarina.veresova@lesy.sk
Vedúci výrobno-technického úseku Ing. Ján Psársky 036 635 06 03 +421 918 444021 jan.psarsky@lesy.sk
Pestovateľ, ochranár Ing. Maroš Švec 036 635 06 17 +421 918 334465 maros.svec@lesy.sk
Ťažbár, lesoturistika Ing. Peter Gróf 036 635 06 18 +421 918 334483 peter.grof@lesy.sk
Referent tech.prípravy výroby, BTS,PO,COaKR Ing. Emil Bušniak 036 635 06 20 +421 918 334418 emil.busniak@lesy.sk
Referent dopravy a mechanizácie, dispečer dopravy, ekológia Ing. Tomáš Čuka 036 635 06 21 +421 917 677080 tomas.cuka@lesy.sk
Referent MTZ a nákupu Róbert Holečka 036 635 06 22 +421 918 334482 robert.holecka@lesy.sk
Vedúci ekonomicko-obchodného úseku Ing. Vladimír Lukoťka 036 635 06 02 +421 918 333503 vladimir.lukotka@lesy.sk
Referent pre plán, štatistiku a controling Ing. Marek Homola 036 635 06 22 +421 918 444304 marek.homola@lesy.sk
Hlavný účtovník Katarína Paliczová 036 635 06 23 +421 918 334410 katarina.paliczova@lesy.sk
Finančník Hajnalka Gallaiová 036 635 06 23 +421 905 939519 hajnalka.gallaiova@lesy.sk
Účtovník,právna agenda,pohľadávky a záväzky Bc. Božena Haulíková 036 635 06 24 +421 918 334412 bozena.haulikova@lesy.sk
SIS,telekomunikácie,referent vnútornej správy Miroslav Janovský 036 635 06 26 +421 918 333712 miroslav.janovsky@lesy.sk
Referent obchodu Ing. Ján Vacho 035 649 33 61 +421 905 510212 jan.vacho@lesy.sk
Fakturant dreva Peter Konc 036 635 06 25 +421 918 334423 peter.konc@lesy.sk
Fakturant ost. výrobkov, tovarov a služieb, komunik.s bankou Mária Guzmická 036 635 06 06 +421 908 761773 maria.guzmicka@lesy.sk
Vedúci úseku rozvoja,správy majetku, poľovníctvo Ing. Ladislav Valkay 036 635 06 25 +421 918 335904 ladislav.valkay@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Peter Patay 036 635 06 08 +421 918 334405 peter.patay@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Michaela Lapinová 036 635 06 07 +421 905 289722 michaela.lapinova@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ján Pavlovkin - - - - - +421 918 333766 jan.pavlovkin@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ing.Antónia Olšavská 036/635 06 07 +421 905 629908 antonia.olsavska@lesy.sk
Referent správy a mamažmentu majetku Ing. Mária Vlčáková 036 635 06 09 +421 918 335915 maria.vlcakova@lesy.sk
Referent poľovníctva, kor.projektov EÚ, trestná agenda Ing.Milan Prevendarčík 036 635 06 19 +421 918 444022 milan.prevendarcik@lesy.sk
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Martina Danková MD MD MD
 
 
LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská
LS/ Stredisko
Adresa
Pracovnik
Telefón
Mobil
Email
------
------
------
------
------
------
------
------
LS Pukanec - vedúci LS 935 05 Pukanec, Čierne blato č. 57 Ing. Oliver Kanás 036 639 31 02 +421 918 334421 oliver.kanas@lesy.sk
LS Pukanec - technik 935 05 Pukanec, Čierne blato č. 57 Ing. Katarína Martinovská 036 639 31 02 +421 918 334455 katarina.martinovska@lesy.sk
LS Pukanec - technik 935 05 Pukanec, Čierne blato č. 57 Juraj Kelecsényi 036 633 09 21 +421 918 334436 juraj.kelecsenyi@lesy.sk
LS Čifáre - vedúci LS Čifáre Ing. Tomáš Steinemann 037 788 18 71 +421 918 334449 tomas.steinemann@lesy.sk
LS Čifáre technik Čifáre Ing.Rastislav Lapin 037 788 18 71 +421 918 335856 rastislav.lapin@lesy.sk
LS Čifáre - technik Čifáre Ing. Dušan Dupaj 037 788 18 71 +421 918 334432 dusan.dupaj@lesy.sk
LS Želiezovce - vedúci LS 937 01 Želiezovce,Jarok 9 Ing. Ivan Fašánek
------
+421 918 334454 ivan.fasanek@lesy.sk
LS Želiezovce - technik 937 01 Želiezovce,Jarok 9 Ing. Zoltán Madaras
------
+421 918 360322 zoltan.madaras@lesy.sk
LS Plášťovce - vedúci LS 935 82 Plášťovce, č. 683 Ing. Dušan Krajniak PhD. 036 749 41 24 +421 918 334400 dusan.krajniak@lesy.sk
LS Plášťovce - technik 935 82 Plášťovce, č. 683 Ing. Vilam Forró 036 749 41 24 +421 918 334414 viliam.forro@lesy.sk
LS Plášťovce - technik 935 82 Plášťovce, č.683 Ing. Erik Kozár 036 749 41 24 +421 918 334097 erik.kozar@lesy.sk
LS Antol - vedúci LS 969 72 Svätý Anton, Gaštanová 170 Ing. Jozef Matuška --- +421 918 333708 jozef.matuska@lesy.sk
LS Antol - technik 969 72 Svätý Anton, Gaštanová 170 Ing. Peter Chytil --- +421 918 333725 peter.chytil@lesy.sk
LS Antol - technik 999 72 Svätý Anton, Gaštanová 170 Matúš Vazan
------
+421 905 765945 matus.vazan@lesy.sk
LS Ladzany - vedúci LS 962 65 Ladzany 104 Ing. Stanislav Húroš
------
+421 918 333714 stanislav.huros@lesy.sk
LS Ladzany - technik 962 65 Ladzany 104 Pavel Laurinc
------
+421 918 333743 pavel.laurinc@lesy.sk
LS Ladzany - technik 962 65 Ladzany 104 Ing.Andrej Baculík --- +421 918 333728 andrej.baculik@lesy.sk
LS Modrý Kameň - Vedúci LS 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Ing. Pavel Ďuriš
------
+421 918 333732 pavel.duris@lesy.sk
LS Modrý Kameň - technik 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Ing.Ján Červoč
------
+421 907 300252 jan.cervoc@lesy.sk
LS Modrý Kameň - technik 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Alexander Lörinc
------
+421 918 333731 alexander.lorinc@esy.sk
LS Ľuboreč - vedúci LS 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Ing. Ondrej Kóša 047 487 02 10 +421 918 333735 ondrej.kosa@lesy.sk
LS Ľuboreč - technik 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Miroslav Kaplár 047 487 02 10 +421 918 333748 miroslav.kaplar@lesy.sk
LS Ľuboreč - technik 992 01 Modrý Kameň, Jarmočná 36 Ing. Zuzana Kočiová 047 487 02 10 +421 918 333718 zuzana.kociova@lesy.sk
LS Kamenín - vedúci LS Kamenín 607 Ing. Ondrej Krajniak
------
+421 905 405220 ondrej.krajniak@lesy.sk
LS Kamenín - technik Kamenín 607 Ing. Katarína Hasillová
------
+421 918 334042 katarina.hasillova@lesy.sk
LS Kamenín - technik Kamenín 607 Ing. Juraj Romanyik
------
+421 918 334054 juraj.romanyik@lesy.sk
LS Palárikovo - vedúci LS 941 11 Palárikovo ,Remeselnícka 79 Ing. Ján Danko
------
+421 918334033 jan.danko@lesy.sk
LS Palárikovoa - technik 941 11 Palárikovo, Remeselnícka 79 Mgr. Radoslav Vačko
------
+421 918 334027 radoslav.vacko@lesy.sk
LS Palárikovo - technik 941 11 Palárikovo ,Remeselnícka 79 Ing. Zdenko Kováčik ml.
------
+421 918 334035 z.kovacik@lesy.sk
LS Gabčíkovo - vedúci LS Gabčíkovo, Parková č.556 Ing.Jozef Habara
------
+421 918 334010 jozef.habara@lesy.sk
LS Gabčíkovo - technik Gabčíkovo, Parková č.556 Ing. Peter Németh
------
+421 918 334062 peter.nemeth@lesy.sk
LS Gabčíkovo - technik Gabčíkovo, Parková č.556 Ing. Marian Nagy
------
+421 905 578285 marian.nagy@lesy.sk
ES Hontianske Nemce - vedúci ES Hontianske Nemce Pavel Gregáň 045 559 11 38 +421 918 333772 pavel.gregan@lesy.sk
ES Hontianske Nemce - manipulant Hontianske Nemce Ján Žiak 045 559 11 38 +421 918 334155 jan.ziak@lesy.sk

 

Legenda:
    Riaditeľ, Vedúci oddelenia, strediska, správy
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené