PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Revúca > Vyhodnotenie


Vyhodnotenie
Vyhodnotenie dražby dreva, konanej v dňoch 13.-15.3.2018 na ES Tornaľa vo formáte MS Excel : vyhodnotenie.xls

   

Niekoľko súhrnných údajov :

  

Ponuka :

338 ks (350,02 m3) výrezov v drevinách BK, BO, DB, JH, JS, SC, SM.

Predané :

326 ks (334,85 m3) výrezov v drevinách BK, DB, JH, JS za 109 818,86 €

Priemerné speňaženie :

327,96 € celkom, z toho

102,90 € v drevine BK

459,91 € v drevine DB

535,42 € v drevine JH

150,41 € v drevine JS

Najdrahšie predaný exponát :

položka č. 2315 (JH) za 7853,52 € (4566,00 €/m3)

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené