PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Revúca > Vyhodnotenie


Vyhodnotenie
Vyhodnotenie dražby dreva, konanej v dňoch 7. - 8.3.2017 na ES Tornaľa vo formáte MS Excel : vyhodnotenie.xls

   

Niekoľko súhrnných údajov :

  

Ponuka :

220 ks (175,97 m3) výrezov I. - III. triedy v drevinách BH, BK, DB, JH, JS, LP, SC.

Predané :

209 ks (169,116 m3) za 47 478,30 €

Priemerné speňaženie :

280,75 € celkom, z toho

332,00 € v drevine BH

110,63 € v drevine BK

338,52 € v drevine DB

247,85 € v drevine JH

129,33 € v drevine JS

116,48 € v drevine LP

80,73 € v drevine SC

Najdrahšie predaný exponát :

položka č. 691 (DB) za 1421,50 € (580,00 €/m3)

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené