PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 

€ EUROKALKULAČKA

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Revúca > Vyhodnotenie


Vyhodnotenie
Vyhodnotenie dražby dreva, konanej v dňoch 8. - 9.3.2016 na ES Tornaľa vo formáte MS Excel : vyhodnotenie.xls

   

Niekoľko súhrnných údajov :

  

Ponuka :

122 ks (133,44 m3) výrezov I. - III. triedy v drevinách BK, DB, JH, JS, OC, SC.

Predané :

120 ks (132,06 m3) za 56 679,17 €

Priemerné speňaženie :

429,19 € celkom, z toho

93,01 € v drevine BK

408,74 € v drevine DB

686,54 € v drevine JH

176,11 € v drevine JS

702,00 € v drevine OC

83,76 € v drevine SC

Najdrahšie predaný exponát :

položka č. 682 (OC) za 17725,50 € (702,00 €/m3)

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené