PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 

€ EUROKALKULAČKA

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Sobrance > Vyhodnotenie


Vyhodnotenie

 

 

 

    K  A  T  A  L  Ó  G   verejnej dražby dreva           
Konanej na MES Sečovce dňa 25.11.2016
Por. číslo Majiteľ Drevina Dĺžka Priemer M3 Ponuka
zákazníka za
KUS - bez DPH
Ponuka
zákazníka za
M3 - bez DPH
Zákazník
1416 OZ Sobrance DB 8,50 63 2,27 1407 620 Spann-EXIM
1417 OZ Sobrance DB 10,10 41 1,12 405 362 KADIAK HUNGARY
1418 OZ Sobrance DB 7,50 52 1,35 605 448 PPHU FAGUS
1419 OZ Sobrance DB 7,60 46 1,07 421 393 ROGALA
1420 OZ Sobrance DB 6,70 37 0,60 197 329 KADIAK HUNGARY
1421 OZ Sobrance DB 8,50 42 0,99 369 373 KADIAK HUNGARY
1422 OZ Sobrance DB 6,00 50 1,00 573 573 ROGALA
1423 OZ Sobrance DB 7,60 38 0,72 232 322 KADIAK HUNGARY
1424 OZ Sobrance DB 8,60 47 1,27 544 428 KADIAK HUNGARY
1425 OZ Sobrance DB 8,00 45 1,08 484 448 KADIAK HUNGARY
1426 OZ Sobrance DB 7,30 38 0,69 215 311 KADIAK HUNGARY
1427 OZ Sobrance DB 7,00 42 0,82 279 340 PPHU FAGUS
1428 OZ Sobrance DB 6,70 37 0,60 151 251 Drevokapitál
1429 OZ Sobrance DB 6,20 42 0,72 262 364 KADIAK HUNGARY
1430 OZ Sobrance DB 5,80 46 0,82 306 373 ROGALA
1431 OZ Sobrance DB 8,60 34 0,65 203 313 KADIAK HUNGARY
1432 OZ Sobrance DB 9,40 40 0,99 310 313 ROGALA
1433 OZ Sobrance DB 6,70 52 1,21 581 480 Spann-EXIM
1434 OZ Sobrance DB 6,70 35 0,54 151 280 KADIAK HUNGARY
1435 OZ Sobrance DB 8,10 48 1,24 460 371 LEXIM
1436 OZ Sobrance DB 7,40 36 0,63 140 223 PL.ODS,s.r.o.
1437 OZ Sobrance DB 7,20 42 0,84 267 318 PPHU FAGUS
1438 OZ Sobrance DB 8,60 45 1,16 466 402 PPHU FAGUS
1439 OZ Sobrance DB 8,30 37 0,74 235 317 KADIAK HUNGARY
1440 OZ Sobrance DB 8,90 48 1,37 580 423 ROGALA
1441 OZ Sobrance DB 10,00 40 1,05 300 286 PPHU FAGUS
1442 OZ Sobrance DB 8,10 53 1,52 489 322 NEUHOFER
1443 OZ Sobrance DB 8,30 53 1,56 704 451 PPHU FAGUS
1444 OZ Sobrance DB 7,70 33 0,54 120 223 PL.ODS,s.r.o.
1445 OZ Sobrance DB 6,90 33 0,49 177 361 KB KAPITAL
1446 OZ Sobrance DB 8,90 43 1,09 405 372 KADIAK HUNGARY
1447 OZ Sobrance DB 7,00 42 0,82 207 253 ROGALA
1448 OZ Sobrance DB 6,00 40 0,63 165 262 PPHU FAGUS
1449 OZ Sobrance DB 7,10 40 0,75 235 313 ROGALA
1450 OZ Sobrance DB 6,50 43 0,79 301 381 KADIAK HUNGARY
1451 OZ Sobrance DB 6,10 37 0,54 175 324 KADIAK HUNGARY
1452 OZ Sobrance DB 6,00 37 0,54 120 223 PL.ODS,s.r.o.
1453 OZ Sobrance DB 6,10 35 0,49 109 223 PL.ODS,s.r.o.
1454 OZ Sobrance DB 7,10 43 0,87 229 263 ROGALA
1455 OZ Sobrance DB 5,20 41 0,57 210 369 KADIAK HUNGARY
1456 OZ Sobrance DB 5,80 34 0,44 140 319 KADIAK HUNGARY
1457 OZ Sobrance DB 5,70 53 1,07 532 497 KADIAK HUNGARY
1458 OZ Sobrance DB 5,30 40 0,56 213 380 KADIAK HUNGARY
1459 OZ Sobrance DB 6,40 44 0,82 354 432 KADIAK HUNGARY
1460 OZ Sobrance DB 5,60 43 0,68 179 263 ROGALA
1461 OZ Sobrance DB 6,00 44 0,77 239 310 Drevokapitál
1462 OZ Sobrance DB 5,60 41 0,62 156 251 PPHU FAGUS
1463 OZ Sobrance DB 6,00 41 0,66 174 263 ROGALA
1464 OZ Sobrance DB 6,10 36 0,52 125 240 Spann-EXIM
1465 OZ Sobrance DB 5,50 39 0,55 163 297 KADIAK HUNGARY
1466 OZ Sobrance DB 4,90 43 0,60 176 293 ROGALA
1467 OZ Sobrance DB 5,30 45 0,71 187 264 PPHU FAGUS
1468 OZ Sobrance DB 5,10 43 0,62 219 354 KADIAK HUNGARY
1469 OZ Sobrance DB 5,00 50 0,83 369 444 PPHU FAGUS
1470 OZ Sobrance DB 5,70 44 0,73 315 431 KADIAK HUNGARY
1471 OZ Sobrance DB 6,80 38 0,64 209 327 KADIAK HUNGARY
1472 OZ Sobrance DB 5,80 37 0,52 126 242 PPHU FAGUS
1473 OZ Sobrance DB 5,90 41 0,65 233 358 KADIAK HUNGARY
1474 OZ Sobrance DB 5,10 76 1,99 798 401 LEXIM
1475 OZ Sobrance DB 5,40 60 1,31 696 531 LEXIM
1476 OZ Sobrance DB 5,10 49 0,82 253 308 PPHU FAGUS
1477 OZ Sobrance DB 5,00 46 0,71 158 223 PL.ODS,s.r.o.
1478 OZ Sobrance DB 4,60 56 0,97 394 406 PPHU FAGUS
1479 OZ Sobrance DB 5,40 53 1,01 466 461 KADIAK HUNGARY
1480 OZ Sobrance DB 4,90 48 0,75 258 344 PPHU FAGUS
1481 OZ Sobrance DB 4,00 50 0,67 269 402 PPHU FAGUS
1482 OZ Sobrance DB 4,90 36 0,41 91 223 PL.ODS,s.r.o.
1483 OZ Sobrance DB 4,20 46 0,59 143 243 ROGALA
1484 OZ Sobrance DB 4,80 38 0,45 144 321 KADIAK HUNGARY
1485 OZ Sobrance DB 4,30 41 0,47 124 263 ROGALA
1486 OZ Sobrance DB 5,00 45 0,67 242 361 KB KAPITAL
1487 OZ Sobrance DB 4,00 59 0,93 413 444 MEF Slospe
1488 OZ Sobrance DB 4,80 41 0,53 191 360 PPHU FAGUS
1489 OZ Sobrance DB 3,90 46 0,55 237 431 KADIAK HUNGARY
1490 OZ Sobrance DB 4,90 49 0,79 291 368 PPHU FAGUS
1491 OZ Sobrance DB 5,10 38 0,48 153 318 KADIAK HUNGARY
1492 OZ Sobrance DB 4,90 40 0,52 137 263 ROGALA
1493 OZ Sobrance DB 4,70 41 0,52 171 328 KADIAK HUNGARY
1494 OZ Sobrance DB 5,00 37 0,45 100 223 PL.ODS,s.r.o.
1495 OZ Sobrance DB 4,10 46 0,58 135 232 NEUHOFER
1496 OZ Sobrance DB 4,80 46 0,68 152 223 PL.ODS,s.r.o.
1497 OZ Sobrance DB 4,30 39 0,43 103 240 PPHU FAGUS
1498 OZ Sobrance DB 4,10 34 0,31 69 223 PL.ODS,s.r.o.
1499 OZ Sobrance DB 4,00 36 0,34 76 223 PL.ODS,s.r.o.
1500 OZ Sobrance DB 4,70 37 0,42 130 309 KADIAK HUNGARY
1501 OZ Sobrance DB 4,30 41 0,47 105 223 PL.ODS,s.r.o.
1502 OZ Sobrance DB 4,00 34 0,30 67 223 PL.ODS,s.r.o.
1503 OZ Sobrance DB 3,40 41 0,38 139 365 KADIAK HUNGARY
1504 OZ Sobrance DB 4,10 42 0,48 146 304 PPHU FAGUS
1505 OZ Sobrance DB 5,00 55 1,01 410 406 PPHU FAGUS
1506 OZ Sobrance DB 4,70 39 0,47 135 288 PPHU FAGUS
1507 OZ Sobrance DB 4,80 51 0,83 208 251 PPHU FAGUS
1508 OZ Sobrance DB 4,60 38 0,44 132 301 KADIAK HUNGARY
1509 OZ Sobrance DB 3,70 40 0,39 145 372 KADIAK HUNGARY
1510 OZ Sobrance DB 4,10 42 0,48 186 388 KADIAK HUNGARY
1511 OZ Sobrance DB 6,00 33 0,42 94 223 PL.ODS,s.r.o.
1512 OZ Sobrance DB 4,10 45 0,55 146 266 PPHU FAGUS
1513 OZ Sobrance DB 5,00 36 0,42 132 315 KADIAK HUNGARY
1514 OZ Sobrance DB 4,50 33 0,32 87 271 KADIAK HUNGARY
1515 OZ Sobrance DB 4,50 37 0,40 129 322 KADIAK HUNGARY
1516 OZ Sobrance DB 3,80 42 0,44 163 370 KADIAK HUNGARY
1517 OZ Sobrance DB 5,40 35 0,43 126 294 KADIAK HUNGARY
1518 OZ Sobrance DB 4,00 43 0,49 162 330 KADIAK HUNGARY
1519 OZ Sobrance DB 4,60 41 0,51 184 361 KB KAPITAL
1520 OZ Sobrance DB 3,20 41 0,35 84 240 PPHU FAGUS
1521 OZ Sobrance DB 3,00 41 0,33 79 240 PPHU FAGUS
1522 OZ Sobrance DB 3,40 45 0,46 203 442 KADIAK HUNGARY
1523 OZ Sobrance DB 2,90 37 0,26 81 312 KADIAK HUNGARY
1524 OZ Sobrance DB 3,40 33 0,24 54 223 PL.ODS,s.r.o.
1525 OZ Sobrance DB 3,70 45 0,50 217 433 KADIAK HUNGARY
1526 OZ Sobrance DB 3,10 44 0,40 162 404 PPHU FAGUS
1527 OZ Sobrance DB 4,20 39 0,42 118 281 PPHU FAGUS
1528 OZ Sobrance DB 4,00 38 0,38 124 327 KADIAK HUNGARY
1529 OZ Sobrance DB 3,30 39 0,33 85 258 PPHU FAGUS
1530 OZ Sobrance DB 3,80 37 0,34 92 272 KADIAK HUNGARY
1531 OZ Sobrance DB 3,00 46 0,42 184 438 KADIAK HUNGARY
1532 OZ Sobrance DB 3,70 41 0,41 155 378 KADIAK HUNGARY
1533 OZ Sobrance DB 3,50 43 0,43 179 416 PPHU FAGUS
1534 OZ Sobrance DB 4,00 45 0,54 197 364 PPHU FAGUS
1535 OZ Sobrance DB 2,90 60 0,70 264 377 MEF Slospe
1536 OZ Sobrance DB 3,90 60 0,94 421 448 KADIAK HUNGARY
1537 OZ Sobrance DB 5,10 51 0,88 366 416 PPHU FAGUS
1538 OZ Sobrance DB 4,90 48 0,75 312 416 PPHU FAGUS
1539 OZ Sobrance DB 4,60 42 0,54 163 302 PPHU FAGUS
1540 OZ Sobrance DB 4,10 46 0,58 129 223 PL.ODS,s.r.o.
1541 OZ Sobrance DB 4,70 53 0,88 370 420 Spann-EXIM
1542 OZ Sobrance DB 4,00 54 0,78 378 484 Spann-EXIM
1543 OZ Sobrance DB 4,00 46 0,56 236 421 KADIAK HUNGARY
1544 OZ Sobrance DB 4,00 63 1,07 475 444 Spann-EXIM
1545 OZ Sobrance DB 2,90 43 0,35 82 234 PPHU FAGUS
1546 OZ Sobrance DB 3,90 35 0,31 69 223 PL.ODS,s.r.o.
1547 OZ Sobrance DB 3,10 48 0,48 218 454 KADIAK HUNGARY
1548 OZ Sobrance DB 3,20 39 0,32 102 319 KADIAK HUNGARY
1549 OZ Sobrance DB 4,20 40 0,44 127 288 PPHU FAGUS
1550 OZ Sobrance DB 2,90 42 0,34 89 263 ROGALA
1551 OZ Sobrance DB 3,40 53 0,64 301 470 KADIAK HUNGARY
1552 OZ Sobrance DB 3,80 56 0,80 278 348 PPHU FAGUS
1553 OZ Sobrance DB 3,60 44 0,46 195 423 KADIAK HUNGARY
1554 OZ Sobrance DB 4,00 42 0,47 133 282 PPHU FAGUS
1555 OZ Sobrance DB 5,10 41 0,56 136 243 ROGALA
1556 OZ Sobrance DB 4,30 40 0,45 164 364 KADIAK HUNGARY
1557 OZ Sobrance DB 4,90 39 0,49 139 284 KADIAK HUNGARY
1558 OZ Sobrance DB 5,00 43 0,61 142 232 PPHU FAGUS
1559 OZ Sobrance DB 4,10 43 0,50 117 233 ROGALA
1560 OZ Sobrance DB 4,10 40 0,43 130 302 KADIAK HUNGARY
1561 OZ Sobrance DB 5,00 42 0,58 193 332 KADIAK HUNGARY
1562 OZ Sobrance DB 3,40 39 0,34 76 223 PL.ODS,s.r.o.
1563 OZ Sobrance DB 4,40 46 0,62 144 233 ROGALA
1564 OZ Sobrance DB 3,00 49 0,48 173 361 KB KAPITAL
1565 OZ Sobrance DB 3,90 48 0,60 218 364 PPHU FAGUS
1566 OZ Sobrance DB 3,50 53 0,66 327 495 KADIAK HUNGARY
1567 OZ Sobrance DB 4,00 48 0,61 203 332 NEUHOFER
1568 OZ Sobrance DB 4,10 36 0,35 78 223 PL.ODS,s.r.o.
1569 OZ Sobrance DB 2,90 44 0,37 83 223 PL.ODS,s.r.o.
1570 OZ Sobrance DB 3,70 42 0,43 113 262 NEUHOFER
1571 OZ Sobrance DB 4,90 38 0,46 110 240 PPHU FAGUS
1572 OZ Sobrance DB 3,00 40 0,32 71 223 PL.ODS,s.r.o.
1573 OZ Sobrance DB 3,30 43 0,40 122 304 PPHU FAGUS
1574 OZ Sobrance DB 4,60 38 0,44 133 302 PPHU FAGUS
1575 OZ Sobrance DB 4,10 46 0,58 205 354 PPHU FAGUS
1576 OZ Sobrance DB 4,30 41 0,47 141 301 KADIAK HUNGARY
1577 OZ Sobrance DB 4,30 45 0,58 168 289 PPHU FAGUS
1578 OZ Sobrance DB 3,90 45 0,53 213 402 KADIAK HUNGARY
1579 OZ Sobrance DB 4,80 46 0,68 236 347 PPHU FAGUS
1580 OZ Sobrance DB 4,50 45 0,61 236 387 KADIAK HUNGARY
1581 OZ Sobrance DB 4,00 38 0,38 85 223 PL.ODS,s.r.o.
1582 OZ Sobrance DB 4,30 40 0,45 167 372 KADIAK HUNGARY
1583 OZ Sobrance DB 4,20 48 0,64 211 330 PPHU FAGUS
1584 OZ Sobrance DB 4,20 40 0,44 133 302 PPHU FAGUS
1585 OZ Sobrance DB 3,80 43 0,46 174 378 PPHU FAGUS
1586 OZ Sobrance DB 4,00 58 0,90 313 348 PPHU FAGUS
1587 OZ Sobrance DB 4,30 47 0,63 229 364 PPHU FAGUS
1588 OZ Sobrance DB 3,90 42 0,45 172 382 PPHU FAGUS
1589 OZ Sobrance DB 4,10 43 0,50 180 360 PPHU FAGUS
1590 OZ Sobrance DB 3,80 39 0,38 137 361 PPHU FAGUS
1591 OZ Sobrance DB 3,90 40 0,41 150 365 KADIAK HUNGARY
1592 OZ Sobrance DB 4,30 54 0,84 218 260 PPHU FAGUS
1593 OZ Sobrance DB 2,80 52 0,50 174 348 PPHU FAGUS
1594 OZ Sobrance DB 3,20 48 0,49 171 348 PPHU FAGUS
1595 OZ Sobrance JS 10,00 59 2,33 464 199 PL.ODS,s.r.o.
1596 OZ Sobrance JS 4,70 51 0,82 163 199 PL.ODS,s.r.o.
1597 OZ Sobrance JH 5,10 50 0,95 200 210 PL.ODS,s.r.o.
1598 OZ Sobrance JH 4,80 54 1,04 218 210 PL.ODS,s.r.o.
1599 OZ Sobrance JH 4,00 44 0,57 120 210 PL.ODS,s.r.o.
1600 OZ Sobrance JH 4,00 51 0,77 162 210 PL.ODS,s.r.o.
1601 OZ Sobrance JH 4,40 47 0,72 151 210 PL.ODS,s.r.o.
1602 OZ Sobrance JH 3,20 45 0,48 102 212 NEUHOFER
1603 OZ Sobrance CS 5,50 54 1,19 303 255 MEF Slospe
1604 OZ Sobrance CS 5,00 54 1,08 221 205 MEF Slospe
1605 OZ Sobrance CS 6,50 44 0,93 169 182 NEUHOFER
1606 OZ Sobrance CS 5,00 48 0,85 155 182 NEUHOFER
1607 OZ Sobrance CS 4,00 47 0,65 116 178 PL.ODS,s.r.o.
1608 OZ Sobrance CS 2,90 37 0,29 52 178 PL.ODS,s.r.o.
1609 OZ Sobrance CS 2,60 36 0,25 45 178 PL.ODS,s.r.o.
1610 OZ Sobrance CS 2,80 49 0,50 89 178 PL.ODS,s.r.o.
1611 OZ Sobrance CS 3,00 30 0,20 36 178 PL.ODS,s.r.o.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené