PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Šaštín


Info

 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Šaštín


vyhlasuje
VEREJNÚ DRAŽBU CENNÝCH SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA
výrezy I.-III.A triedy akosti
dub, buk, javor, agát, jaseň, čerešňa, brest, smrekovec

13.3.2017 od 9:00 hod - 17.3.2017 do 12:00 hod. na  ES Gbely

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom dražby na ponukových listoch.

Výsledky dražby budú zverejnené dňa 20.3.2017 o 12:00 hod.

Radi privítame všetkých záujemcov.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Bližšie informácie :

Jaroslav Begany t.č. : 0918 334 836 

e-mail:

Príloha: Oznámenie o dražbe dreva.pdf


             Dražobný poriadok.pdf


     katalóg VDD marec-2017.pdf   


  Vyhodnotenie dražby OZ01 marec 2017.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené