PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 

€ EUROKALKULAČKA

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Topolčianky


Info

 

Katalóg/Catalog

Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation

Dražobný poriadok

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

 

 

Lesy Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica,OZ TOPOĽČIANKY

 

vyhlasuje

 

DRAŽBU DREVA

výrezov I. – III. A triedy akosti

   

Dražba sa uskutoční v dňoch 15.03.2016 – 18.03.2016 v priestoroch ES Topoľčianky

Predpokladaný objem drevnej hmoty:

Dub: cca 420 m3

Buk: cca 45m3

Jelša: cca 20 m3

Miesto konania dražby: Expedičný sklad Topoľčianky
Dátum konania dražby: 15.3. – 17.3.2016 od 0715 do 1500
18.3.2016 od 0800 do 1200
Termín pre odovzdávanie ponúk : 15 – 17.3 do 15 00 a18.3.2016 do 1200
Termín vyhodnotenia dražby: 18.3.2016 do 1400
Spôsob otvárania obálok: (verejný, neverejný) VEREJNÝ
Termín a miesto zverejnenia ponúk: ES Topoľčianky - 18.3.2016 o 1400
www.lesy.sk - 18.3.2016 o 1500
Čas vyhradený na prijímanie reklamácií: 21.3.2016 do 1200

 

 

Radi privítame na našej aukcii všetkých záujemcov.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Bližšie informácie:                                                                                                                                                                            Ing.Milan GARAJ       

Ing. Daniel Benček                                                                                                                                                                                  riaditeľ  OZ
tel. 0918 333 570

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené