PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Prievidza


Info

 

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .
 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,
Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7 , 971 01 Prievidza

Katalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Pravidlá aukčného predaja

   

 

 

L E S Y Slovenskej republiky, štátny podnik,

Odštepný závod Prievidza

Vás pozývajú na

DRAŽBU DREVA

 

dub, buk, javor, jaseň, čerešňa,

ostatné list., smrekovec

Dražba sa uskutoční dňa 13.3.2017 (12:00 hod) -17.3.2017(10:00 hod)

v priestoroch MES Veľké Uherce

Vyhodnotenie bude 17.3.2017 po 10:00 hod. Výsledky budú zverejnené na www.lesy.sk/OZ Prievidza

 

Úplná ponuka tovaru bude zverejnená na www.lesy.sk v deň dražby.

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené