PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 

€ EUROKALKULAČKA

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Prievidza


Info

 

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .
 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik,
Odštepný závod Prievidza, Švéniho 7 , 971 01 Prievidza

Katalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Pravidlá aukčného predaja

   

Výsledky Dražby dreva konanej v dňoch 15-18.3.2016 na MES Veľké Uherce sú zverejnené v časti vyhodnotenie.

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené