PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Trenčín


Info

 

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .
 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38 , 911 52 Trenčín

Katalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Pravidlá aukčného predaja

 

 Vyhlasuje

DRAŽBU DREVA

výrezov I.- III. A triedy akosti

smrek, smrekovec, borovica, buk, dub, javor, jaseň, čerešňa:

Drevina

Objem

BK

185,43

BO

7,43

CS

3,29

DB

79,05

JH

4,85

JS

12,74

SC

86,25

SM

88,89

Celkový súčet

467,93

Dražba sa uskutoční v dňoch 14.3.2017-17.3.2017 (denne od 8:00 hod do 15:00 hod) v priestoroch MES Trenčianska Turná
Termín pre odovzdanie ponúk: do 20.3.2017 do 7:30 hod. na OZ Trenčín.
Spôsob otvárania obálok: verejný na OZ Trenčín 20.3.2017 o 8:00 hod.
Vyhodnotenie bude 21.3.2017 do 16:00 hod. zverejnené na www.lesy.sk/informačný servis/aukcie dreva/OZ Trenčín.
(www.lesy.sk/showdoc.do?docid=1765)


Bližšie informácie:
Tel. č. 032/74845 13
0918333395, 0918333191

e-mail: miroslav.botka@lesy.sk

Ing. Róbert Kiš
riaditeľ OZ Trenčín

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené