PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 

€ EUROKALKULAČKA

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Žarnovica > Info


Info
 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

                     

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Banská Bystrica

 Odštepný závod Žarnovica

Železničná 613 / 13 , 966 81 Žarnovica   Tel.: 045/6812351,

fax: 045/6812394, e-mail: peter.knopp@lesy.sk

 http://www.lesy.sk

 

 

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica,

Odštepný závod  Ž a r n o v i c a

 

v y h l a s u j e

 

VEREJNÚ DRAŽBU CENNÝCH SORTIMENTOV SUROVÉHO DREVA

 

výrezov  I.  -  III.  triedy akosti

v drevine:  buk, javor, jaseň, dub, čerešňa, jelša, topoľ

 

v objeme 150 m3

            

 

                      Aukcia dreva  sa začína  dňa 15. marca 2016 a končí dňa 18. marca 2016. 

                      Konať sa  bude  v  priestoroch  ES Žarnovica a ES žiar nad Hronom v čase  

                      od  7:00 hod. do  14:00  hod. a 18. marca 2016 od 7,00 hod. do 10,00 hod.

           

                                  Vyhodnotenie  verejnej dražby  bude dňa  18. marca 2016 

                                  od  10.00  hod.  na OZ Žarnovica, referát obchodu.

 

                      Presná  ponuka  tovaru  bude uvedená  pred začiatkom verejnej dražby           

                      na ponukových listoch, vydaných na OZ Žarnovica, referát obchodu.

 

Bližšie informácie:

                Tel.: 0918334655                                    

referent obchodu

e-mail: peter.knopp@lesy.sk                         

                                                                                                                                   Ing. Jaroslav Poláček

                                                                                                                                                            riaditeľ OZ                                                

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené