ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

CHOV KONÍ

ĽUDOVÍT GREINER

LIK

WWW.LESY.SK

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Revúca


Info

 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

 Odštepný závod Revúca, Námestie slobody 2, 050 80 Revúca

 

vyhlasuje

 DRAŽBU DREVA

výrezov I., II. a III. triedy akosti
pre dreviny dub, buk, brest, jaseň, javor, smrekovec.

Dražba sa uskutoční v dňoch
07.03.2017 v čase od 7:00 do 15:00 a
08.03.2017 v čase od 7:00 do 15:00
v priestoroch ES Tornaľa.


Vyhodnotenie prebehne 09.03.2017 o 12:00 v administratívnej budove OZ Revúca.
Presná ponuka tovaru bude zverejnená pred začiatkom dražby na ponukových listoch.
Bližšie informácie na tel.č. 058/4880149, 0905 402233,
alebo na

Ing. Ján Vavrek - riaditeľ OZ.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené