PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Rožňava


LESY Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava
 
Katalóg/Catalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Pravidlá aukčného predaja
Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

LESY Slovenskej republiky, š.p. Odštepný závod Rožňava

vyhlasuje

verejnú dražbu surového dreva v dňoch 14.03.2018 až 16.03.2018

 

Dražobný poriadok je k dispozícii a možné stiahnuť TU.

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené