PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 

€ EUROKALKULAČKA

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Vranov


Info

 
 
Katalóg/Catalog

Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation

Vyhodnotenie

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

LESY SR, š. p., OZ Vranov nad Topľou
Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou

vyhlasujú a pozývajú Vás na
verejnú dražbu surového dreva

Termín konania 08.02.-09.02.2017
so začiatkom 08.02.2017 o 8,00 hod. a ukončením 09.02.2017 o 14,00 hod.

Termín vyhodnotenia dražby: 10.02.2017

Spôsob otvárania obálok: neverejný


Miesto konania: ES Vranov n/T, ES Udavské, ES Radvaň n/L 

Dreviny:  buk


PozvánkaKontaktná osoba:

Ing. Ján Meteňko  vedúci EOÚ, +421918334711

Ing. Jaroslav Dolobáč, referent obchodu, +421918335874

Ján Migaľ, vedúci ES Vranov,+421918334768

Vincent Kalinič, vedúci ES Udavské, +421918334749

Matúš Šalata, vedúci ES Radvaň n/L, +421918334771

Vyhodnotenie (excel)

Vyhodnotenie ( pdf )

Náčrtok dražobného priestoru 

Dražobný poriadok

Katalóg

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené