PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Vranov


Info

 

 
Katalóg/Catalog

Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation

Vyhodnotenie

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

LESY SR, š. p., OZ Vranov nad Topľou
Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou

vyhlasujú a pozývajú Vás na
verejnú dražbu surového dreva

Termín konania 14.03.-16.03.2018
so začiatkom 14.03.2018 o 8,00 hod. a ukončením 16.03.2018 o 12.00 hod.

Termín vyhodnotenia dražby: 16.03.2018

Spôsob otvárania obálok: neverejný


Miesto konania: MES Vranov n/T 

Dreviny:  dub, buk,  smrekovec, brest, javor


PozvánkaKontaktná osoba:

Ing. Ján Meteňko  vedúci EOÚ, +421918334711

Ing. Jaroslav Dolobáč, referent obchodu, +421918335874

 

Vyhodnotenie (excel)

Vyhodnotenie ( pdf )

 

Náčrtok dražobného priestoru 

Dražobný poriadok

Katalóg

Sem vložte text

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené