PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 

€ EUROKALKULAČKA

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Vranov


Info

 
 
Katalóg/Catalog

Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation

Vyhodnotenie

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .

 

LESY SR, š. p., OZ Vranov nad Topľou
Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou

vyhlasujú a pozývajú Vás na
verejnú dražbu surového dreva

Termín konania 08.03.-10.03.2016
so začiatkom 08.03.2016 o 8,00 hod. a ukončením 10.03.2016 o 12,00 hod.

Miesto konania: Manipulačno-expedičný sklad Vranov
Dreviny: smrekovec, buk, dub, jaseň.Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Dolobáč, referent obchodu OZ Vranov, +421918335874,
Ján Migaľ, vedúci MES Vranov,+421918 334768,

Náčrtok dražobného priestoru

Dražobný poriadok

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené