ÚVOD

KONTAKTY

DRAŽBY DREVA
PONUKA
AKCIE
CENNÍKY

CHATY, UBYTOVANIE

 

LIK

 

WWW.LESY.SK

 
  Lesy > WWW stránky OZ > Beňuš > Kontakty


Kontakty

ÚSTREDIE OZ
     

Kliknite pre priblíženie
Kontakty na OZ Beňuš
       
  Adresa: Beňuš 455  
  PSČ : 976 64  
  Mesto: Beňuš  
       
  Telefón: 048/ 67 11 613  
  Fax: 048/ 67 11 612  
  Email:  
 
ÚSTREDIE / ODDELENIA
Názov oddelenia/funkcia
Pracovník
Telefón
Mobil
Email
Riaditeľ OZ RNDr. Peter Morong 048/6711611 0918 335 977 peter.morong@lesy.sk
Sekretariát riaditeľa Anna Turčinová 048/6711613 0918 334 376 anna.turcinova@lesy.sk
Personalista Ing. Michal Daxner 048/6711621 0905 294 739 michal.daxner@lesy.sk
Referent správy LPF a reprivatizácie Ing. Marta Baloghová 048/6711622 0918 334 380 marta.baloghova@lesy.sk
Referent BT, ABT, TPO a ekológie Ing. Martin Žilka 048/6711626 0918 334 369 m.zilka@lesy.sk
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Martin Gašpar 048/6711626 0918 334 350 martin.gaspar@lesy.sk
Vedúci výrobno-technického úseku Ing. Milan Oravkin 048/6711623 0918 334 301 milan.oravkin@lesy.sk
Ťažbár OZ Ing. Miroslav Tokár 048/6711618 0905 354 392 miroslav.tokar@lesy.sk
Pestovateľ OZ Zdenko Citterberg 048/6711619 0918 334 304 zdenko.citterberg@lesy.sk
Referent ochrany lesa Ing. Dušan Ramaj 048/6711616 0918 334 499 dusan.ramaj@lesy.sk
Referent technickej prípravy výroby OZ Ing. Marek Tabernaus 048/6711615 0918 334 307 marek.tabernaus@lesy.sk
Referent dopravy a mechanizácie Štefan Latinák 048/6711615 0918 334 308 stefan.latinak@lesy.sk
Referent MTZ a nákupu Viera Cabanová 048/6711620 0918 334 309 viera.cabanova@lesy.sk
Dispečer dopravy dreva Ing. Michal Caban 048/6711630 0907 417 582 michal.caban@lesy.sk
Vedúci ekonomicko-obchodného úseku Ing. Martina Kovalčíková 048/6711627 0918 334 302 martina.kovalcikova@lesy.sk
Mzdový účtovník Ing. Bronislava Ridzoňová 048/6711625 0918 334 374 bronislava.ridzonova@lesy.sk
Hlavný účtovník Ing. Jarmila Sásiková 048/6711629 0918 334 315 jarmila.sasikova@lesy.sk
Účtovník OZ Janka Melková 048/6711628 0918 334 383 jana.melkova@lesy.sk
Finančník Ing. Lucia Ďurčíková 048/6711628 0918 334 378 lucia.durcikova@lesy.sk
Správca informačného systému Ing. Martin Veverka 048/6711617 0918 334 349 martin.veverka@lesy.sk
Referent obchodu Ing. Miroslav Kán 048/6711614 0918 335 775 m.kan@lesy.sk
Fakturant Anna Šperková 048/6711614 0918 334 379 anna.sperkova@lesy.sk
 
 
LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská
LS/ Stredisko
Adresa
Pracovnik
Telefón
Mobil
Email
Expedičný sklad Červená Skala Hlavná 763 976 71 Šumiac - Červená Skala Daniel Caban 048/6181349 0918 334 492 daniel.caban@lesy.sk
Expedičný sklad Závadka n. Hronom Hronská 675, 976 67 Závadka n. Hronom Miloš Buvala 048/6183133 0918 335 777 milos.buvala@lesy.sk
Expedičný sklad Gašparovo Gašparovo 154, 976 64 Beňuš Ladislav Cesnak 048/6198119 0918 334 320 ladislav.cesnak@lesy.sk
LS Červená Skala 976 71, Šumiac - Červ.Skala, Hlavná 785 Ing. Pavol Iždinský 048/6181355 0918 334 312 pavol.izdinsky@lesy.sk
LS Závadka 976 67, Závadka n. Hr., Hronská 621/60 Ing. Matej Vigoda 048/6183285 0918 334 353 matej.vigoda@lesy.sk
LS Beňuš 976 64, Beňuš, Beňuš 453 Ing. Martin Kovalčík 048/6198116 0918 334 305 martin.kovalcik@lesy.sk
LS Pohorelá 976 69, Pohorelá, Pohorelská Maša 81 Ing. Marián Ridzoň 048/6196125 0918 334 318 marian.ridzon@lesy.sk

 

Legenda:
    Riaditeľ, Vedúci oddelenia, strediska, správy
Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené