ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AUKCIE

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  System > Kôš > Cenníky


Cenníky

Cenníky sortimentov surového dreva platné od 10.05.2018 : 

 

PODMIENKY

IHLIČNATÉ I., II., III.A,B,C,D, ŽRDE, VLÁKNINA, PALIVO a AGREGÁTNA HMOTA                                                                    

LISTNATÉ  I, II, IIIA, IIIB     

LISTNATÉ  IIIC, IIID, vláknina a palivové drevo 

                                                                                  

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené