ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Stavebné práce


Stavebné práce

Lesy Slovenskej republiky š.p.
Odštepný závod Považská Bystrica,
Orlové 278, 017 22 Považská Bystrica

Vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
na dodávku stavebných prác
na stavbu „Nádrž pohonných látok
OZ Považská Bystrica“
v katastri obce Orlové

Informácie na www.lesy.sk
a na čísle tel. 042/437 82 11
0918/335 318

 

 

 

 

 

 

 

do 03.11.2006

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené