ÚVOD
KONTAKTY
CENNÍKY
PONUKA

AKCIE

 

CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Semenoles


Úvod

Pripravili sme pre vás on-line nákup okrasných drevín

viac na stránke

http://e-shop.semenoles.sk

 

OZ SEMENOLES

Odštepný závod Semenoles so sídlom v Liptovskom Hrádku patrí pod Lesy SR štátny podnik pôsobiaci pod Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Odštepný závod Semenoles má 12 škôlkárskych stredísk lokalizovaných na území Slovenska o výmere 200 ha produkčnej plochy a stredisko Lúštiareň.

 

 

 

Škôlkárska činnosť:

Škôlkárske strediská sa špecializujú v produkcii voľnokorenných a krytokorenných sadeníc, z ktorých je 75 % určených pre našu potrebu a 25 % je predané domácim a zahraničným odberateľom. Popri produkcii semenáčikov lesných drevín sa venujeme aj pestovaniu a predaju okrasných drevín a rastlín, určených na zazeleňovanie.

Semenársvo:

Hlavnou činnosťou strediska Lúštiareň je zber, lúštenie a skladovanie semien druhov lesných drevín. Na jar vykonávame predsejbovú prípravu semien určených na jarný výsev. Naše vybavenie nám ročne dovoľuje vylúštiť okolo 200 000 kg semennej suroviny. V roku 2008 sme naplnili potrebu, ktorá bola niečo viac ako 55 000 kg semena lesných drevín.

Lúštenie semennej suroviny uskutočňujeme použitím švédskej linky BCC. Vynikajúce výsledky zvyšujúce kvalitu vylúšteného semena sme dosiahli procesom PREVAC.

Lesy SR, Odštepný závod Semenoles bol na kongrese ISF ( International Seed Federation ), ktorý sa konal v Antalyi (Turecko) 25 – 27. 5. 2009 prijatý za člena. Členmi sú prevažne národné semenárske asociácie a semenárske spoločnosti, pochádzajúce z viac ako 70 vyspelých a rozvíjajúcich sa krajín  zo všetkých kontinentov.

ISF reprezentuje väčšinu svetového obchodu  s osivami a šľachtiteľskú komunitu a slúži aj ako medzinárodné fórum, kde sa prediskutovávajú záležitosti svetového osivárskeho priemyslu. Vstupom sa preberajú obchodné pravidlá ISF, čo v praxi okrem iného znamená možnosť profitovať z ISF konania v prípade sporov.

V mimo sezónnom období vzhľadom na svoje technické možnosti a OZ Semenoles zaoberá spracovaniu lesných plodov (šípka, jarabina sladkoplodá). Okrem toho realizuje vegetačné úpravy, ozeleňovacie práce, a tiež poskytuje niektoré špeciálne služby v oblasti lesného semenárstva a šľachtiteľstva.

Na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2007 v Nitre získal OZ  Semenoles ocenenie ZLATÝ KOSÁK za systém pestovania lesných drevín.

 

 Viac informácií nájdete cez odkaz  ---> www.semenoles.sk

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
AKTUALITY

Pripravujeme pre vás e-shop okrasných drevín
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odštepný závod Semenoles so sídlom v Liptovskom Hrádku patrí pod Lesy SR štátny podnik pôsobiaci pod Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Odštepný závod Semenoles má 12 škôlkárskych stredísk lokalizovaných na území Slovenska o výmere 200 ha produkčnej plochy a stredisko Lúštiareň.

Smenajväčším podnikom svojho druhu na Slovensku s viac ako 85 ročnými skúsenosťami v produkcii semenáčikov a semien lesných drevín. 

Škôlkárske strediská sa špecializujú v produkcii voľnokorenných akrytokorenných sadeníc, z ktorých je 75 % určených pre našu potrebu a25 % je predané domácim a zahraničným odberateľom. Popri produkciisemenáčikov lesných drevín sa venujeme aj pestovaniu a predaju okrasných drevín a rastlín, určených na zazeloňovanie.

RÝCHLY KONTAKT
Telefón:
Email:
 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené