ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
Vízia
Zázemie
Ciele
Predstavitelia
Podporovatelia
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

 

NÁVRAT

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva na Slovensku > Výbor Pro Silva Slovakia


Výbor Pro Silva Slovakia

 

  

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. vedúci Katedry pestovania lesa TU Zvolen
TU Zvolen, T.G.Masaryka 24, 960 01 Zvolen
tel.+421/45/5206111, +421 915 804598

 

 

 

 

Ing. Rudolf Bruchánik, PhD., vedúci pestovateľ, LESY SR, š. p.
Lesy SR, š.p.,Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
tel.:+421/48/4344204, +421 918 444204
rudolf.bruchanik@lesy.sk

 
Ing. Dušan Mikuš, vedúci lesnej správy Duchonka na OZ Prievidza
LS Duchonka, 956 22 Prašice
tel. +421/38/5391294, +421 918 333626

 

 

 

Ing. Pavol Dendys, pestovateľ lesnej správy Paráč na OZ Námestovo
LS Zakamenné, 029 56 Zakamenné 183
tel. +421 907 852405, +421 905 440965
 

 

 

 

Miroslav Kováč, pestovateľ OZ Prešov
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
tel.+421/51/7464723, +421 918 334138

 

 

 

 

Ing. Eduard Apfel, hlavný inžinier Mestské lesy Banská Bystrica
Dolný Harmanec 51, 976 01 
tel. +421 902 914170

 

 

 

Ing. Pavol Konečný, odborný lesný hospodár
Obecné lesy, s. r. o., Stará Myjava č. 145
tel.: +421 908 727 683
      

 

 

Ing. Michal Tomčík; vedúci spoločnosti a odborný lesný hospodár Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o.
Veľký Folkmar č.334; 055 51
tel. +421 948 323 722

   

 

Ing. Peter Šiška, vedúci polesia a odborný lesný hospodár Mestské lesy Košice, a.s.
Lovecká 19, 04001 Košice
tel. +421 915 945 020
lssiska@meleskosice.sk
 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené