ČO JE PRO SILVA
PRO SILVA NA SLOVENSKU
PRO SILVA V EURÓPE
ODBORNÉ PRÍSPEVKY
Publikované príspevky
Články, postrehy
Fotogaléria
Prezentácie
Videoprezentácie
Diskusné fórum
Cudzojazyčné publikácie
Literatúra
PRAKTICKÁ APLIKÁCIA
AKTIVITY

AKTUÁLNE

 

NÁVRAT 

 
  Lesy > Les a jeho funkcie > Pro Silva > Pro Silva Príspevky > Fotogaléria


Fotogaléria

 

Akcie

                                      

Odborné témy

Vzdelávanie lesníkov k obhospodarovaniu porastov Pro Silva  2017 

                                  

Návšteva Pro Silva Bohemica v r.2016 

                                  

Lesnícky deň Pro Silva Stará Turá a Stará Myjava 2016

                                   

    Prírode blízke hospodárenie 
   v Obecných lesoch Stará Myjava

    

Lesnícky deň Pro Silva Mestské lesy Košice 2015

Seminár Pro Silva Mestské lesy Banská Bystrica 2015 

Lesnícke dni k 25.výročiu Pro Silva, OZ Námestovo a OZ Prešov 2014
 
                                   

Lesnícky deň Pro Silva na OZ Prešov

                

Seminár k 25.výročiu ProSilva, Zvolen 2014

                                            

 

Formovanie výberkového lesa v Chorvátsku

 

Návšteva Pro Silva v Chorvátsku

Biologická racionalizácia v prírode blízkom lese

Lesnícke dni na OZ Revúca 2012

 

 

 

 

 

Prebudova smrekových porastov

 

              

Ukážky prírode blízkych postupov v prebierkach VšLP Zvolen r.2012

Čo charakterizuje prirodzený les

Zobraz obrázok

Lesnícky deň Pro Silva na OZ Levice r.2012

Ako tvoriť ihličnatý prirodzený les

Zobraz obrázok

Seminár na Smolníckej Osade k Medzinárodnému roku lesa

Ako tvoriť listnatý prirodzený les

Zobraz obrázok

Vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa Čierny Balog 2010

Priestorový poriadok a ťažba v prirodzenom lese  

Zobraz obrázok

Lesnícky deň Pro Silva na OZ R.Sobota r. 2010 

 

 
Pro Silva na návšteve v Rakúsku r.2010

 

 
Lesnícky deň Pro Silva na OZ Vranov r.2010

 
Vzdelávanie k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa Duchonka 2009

 Prírode blízke hospodárenie v dubinách

   
Seminár k 20. výročiu ProSilva, Zvolen 2009 Čo znamená neceloplošná výchova mladín 
  Zobraz obrázok 

Celoeurópsky kongres Pro Silva jún 2008 

 

Prebierkami k prírode blízkemu lesu

 

Zobraz obrázok 

Návšteva Pro SIlva v Českej republike v r.2007 

 

 

Zobraz obrázok

 

 

 Školenie OLH na OZ Prievidza v r.2006

 

Zobraz obrázok 

 

 

Obhajoba projektov Pro SIlva v r. 2006

 

 Zobraz obrázok

 

 

Exkurzia OZ Prievidza na VšLP Zvolen v r.2006 

 

 

Zobraz obrázok 

 

 

Lesnícky deň na Duchonke, OZ Prievidza v r. 2005

 

 

Zobraz obrázok 

 

 

Návšteva Pro Silva v Rakúsku v r. 2004

 

 

 

 

Lesnícky deň na Donovaloch, OZ Liptovský Hrádok v r. 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené