PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Obchod s drevom > Kontakty


Kontakty

OBCHODNÝ RIADITEĽ

Ing. Július PAPÁN
tel.:+421484344253
e-mail:

 ODBOR OBCHODU A LOGISTIKY

vedúci odboru

Ing. Ján GROLMUS
tel.: +421484344252
mobil: +421918444252
e-mail:


marketing, biomasa

Ing. Eva VALOVIČOVÁ
tel.: +421484344159
mobil: +421918444159
e-mail:


CENTRÁLNI ZÁKAZNÍCI
____________________________________

obchod s listnatým drevom

Ing. Katarína PALKOVÁ
tel.: +421484344248
mobil:+421918444248
e-mail:

obchod s ihličnatým drevom

Ing. Miloš STRMEŇ
tel.: +421484344158
mobil:+421918444158
e-mail: milos.strmen@lesy.sk

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené