ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Kontakty ustredie


Kontakty ustredie

Lesné správy a strediská    |   ÚSEKY ústredia OZ

Úsek riaditela
Úsek výrobného námestníka
Úsek ekonomického námestníka

Adresa sídla: Orlové 278,
017 22 Považská Bystrica
telefón ústredna: 042 437 8236
fax: 042 437 8222
e-mail: lesypb@lesy.sk

Kód   Úsek,odbor Meno telefón klapka e-mail

 

 

100   Úsek riaditela      
    Riaditel Ing. Dušan Chudovský 042/4378213 13 chudovsky@lesy.sk
    Sekretariát Ivana Štefániková 042/4378211 11 sek.pb@lesy.sk
    VOR-Personalista Ing. Eva Gabovicová 042/4378217 17 gabovicova@lesy.sk
    VOR-OBP,PO,CO Peter Sváda 042/4378218 18  

 

 

200

  Úsek výrobno-technického námestníka      
    Výr.-tech. nám. Ing.Ivan Adásek 042/4378212 12 adasek@lesy.sk
    VOR-Pestovatel, ochranár Ing. Juraj Buzalka 042/4378219 19  
    VOR-Tažbár Ing.Marian Cerepan 042/4378229 29 cerepan@lesy.sk
    VOR-Staveb. cinnost Ing. Ján Šípek 042/4378247 47  
    VOR-MTZ a mech. Luboš Lachký 042/4378247 47  
    VOR-Privatizácia Ing. Romana Kiššíková 042/4378223 23  
    VOR-Správa majetku Jaroslav Chochel 042/4378233 33  
      Maria Haviarová 042/4378233 33 majetkove.pb@lesy.sk
      MTZ Luboš Lachký 042/4378247 47  

 

 

300   Úsek ekonomicko-obchodného námestníka      
    ekonom.-obch. nám. Ing. Libor Knapec 042/4378214 14  knapec@lesy.sk
    VOR-Usmer. ekonomiky Miroslav Bugala 042/4378216 16 pam.pb@lesy.sk
    VOR-Plán. Ing. Pavol Miklošík 042/4378226 26 plan.pb@lesy.sk
      Anna Bušíková 042/4378216 16  
    VOR-Financník Ing. Irena Chudovská 042/4378221 21  
    VOR-Úctovník Ing. Alena Kaššáková 042/4378231 31 uce.pb@lesy.sk,
kassakova@lesy.sk
    VOR-Úctovník Anna Miciníková 042/4378231 31  
    VOR-OTR Ing. Ján Gálik 042/4378224 24 galik@.lesy.sk
    VOR-Obchod Ing. Ján Kuric 042/4378220 20 kuric.pb@lesy.sk
      Lýdia Harušíncová 042/4378230 30 odb.pb@lesy.sk,
harusincova@lesy.sk


Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené