PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Sobrance > Pozvánka


Pozvánka

  

      LESY Slovenskej republiky, š.p.,  Odštepný závod Sobrance

 

 

 

 

                                                         Kúpeľská 69,   073 01 Sobrance

 

 

 

Všetkým odberateľom drevnej hmoty

 

 

 

  

 

 

Váš list číslo / zo dňa

 

 

Naše číslo

/2009-400

 

Vybavuje / linka

Ing. Pšak

 

Sobrance

22.10.2009

 

 

 


 

 

Vec

Verejná dražba surového dreva – pozvánka

 

 

OZ Sobrance Vás pozýva na verejnú dražbu surového dreva podľa nasledovných podmienok :  

 

 

          Miesto konania dražby: MES Sečovce

          Dátum konania dražby: 10.11.2009 – 12.11.2009

          Termín pre odovzdávanie ponúk : do 12.11.2009 do 13,00 hod

          Termín vyhodnotenia dražby: 13.11.2009

          Spôsob otvárania obálok:  neverejný

          Ponúkane dreviny :  Dub, Čerešňa, Javor, Jaseň 

 

        

                 Presná ponuka tovaru a cien bude uvedená pred začiatkom aukcie na ponukových listoch.

Sortimenty ponúkaného dreva budú záujemcom k dispozícii od 10.11.2009.

 

 

 

 

 

Bližšie informácie  na telefónnom čísle  : +421918333802 – Ing. Pšak

                                                        

 

 

 

                                                                                                           Ing. Jozef Hreňko

                                                                                                          riaditeľ OZ Sobrance

 

               

 

               

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené