PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

  € EUROKALKULAČKA

 

 
  Lesy > Mediálny servis > Aktuality > NOC MÚZEÍ 2009


NOC MÚZEÍ 2009

V sobotu, 16.mája 2009, pripravuje Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene netradičné podujatie - Noc múzeí 2009. V čase od 17.00 do 20.45 sú pripravené ukážky z poľovníckej kynológie, divadelné stvárnenie rozprávky o kozliatkach, rozprávanie o lese v umení a umení v lese, a priblíženie divadelného zákulisia hercami Divadla JGT vo Zvolene. Od 21.00 do 24.00 hod. bude možné prezrieť si múzeum pri svetle sviečok a historických lámp.

Noc múzeí je európske podujatie, ktoré sa z iniciatívy francúzskeho ministerstva kultúry organizuje v roku 2009 už po piaty krát. Jeho zámerom je upozorniť širokú verejnosť na potrebu chrániť a zveľaďovať kultúrne dedičstvo. K účasti na tohtoročnej noci múzeí sa prihlásilo viac ako 3000 múzeí prakticky zo všetkých európskych krajín. Slovensko do tohto veľkého a pestrého kaleidoskopu prispelo 63 prezentačnými bodmi. Lesnícke a drevárske múzeum sa do „Noci“ zapája od jej vyhlásenia. V tomto roku pripravilo pre svojich návštevníkov programy umeleckého slova a piesní ktoré spája spoločná téma – divadlo. Zároveň ponúka už tradičnú prehliadku múzea pri nočnom osvetlení sviec, lámp a historických svietidiel.

Podrobnosti o Noci múzeí v Európe na www.nuitdesmusees.culture.fr
Podrobnosti o Noci múzeí na Slovensku www.muzeum.sk/nocmuzeiagalerii/nmg2009

17:00 – 18:45 Pes – priateľ a pomocník človeka – program pre deti
ukážky z poľovníckej kynológie predvedie Miroslav Stanovský

19:00 - 19:45 Rozprávka o 7 kozliatkach – program pre deti
Divadlo bez opony z Banskej Bystrice

20:00 - 20:45 „...stromy, to sú z dreva básne“
rozprávať o lese v umení a umení v lese budú Ján Mičovský
a Vladimír Rohoň

21:00 - 21:45 Divadlo – moja láska
spomienkami, slovom a piesňou o Tálii a svojom vzťahu k zvolenskému divadlu. Účinkujú herci DJGT vo Zvolene Silvia Donová, Svetlana Sarvašová a Daniel Výrostek

programom sprevádza Marián Kološta

20:00 - 24:00 prehliadka múzea pri nočnom osvetlenísviec a lámp
a historických svietidiel

Zmena programu vyhradená

Noc múzeí je európske podujatie
Noc múzeí vo Zvolene podporili ESTING s.r.o. Zvolen a TOREKAN s.r.o. Zvolen
Noc múzeí prebieha tiež na Zvolenskom zámku

Kontakt: Želmíra Šípková
Lesnícke a drevárske múzeum
Nám SNP 35, 960 01 Zvolen
tel: 045/532 18 86, 0908 037 717

e-mail:

PROGRAM

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Smolenice
vypisujú výberové konanie
Memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti lesníctva
Predstavitelia štátnych lesov krajín V4 podpísali memorandum o spolupráci
Krajina bez tieňa
Film o lesoch, v ktorých je miesto aj pre človeka
Zámeny pozemkov - zverejnenie
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu

V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 
Poľovačky v LESOCH Slovenskej republiky, štátny podnik z pohľadu šéfkuchára Jaroslava Žideka
Poľovníci
Bažantnica
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2015

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené