ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
PONUKA
AKCIE
VEREJNÉ OBCHODNÉ SÚŤAŽE
CHATY, UBYTOVANIE

CENNÍKY

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Šaštín > Verejné obchodné súťaže


Verejné obchodné súťaže

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž - predaj dreva na pni LS Šaštín - OC Šaštín, LS Holíč - OC Holíč, LS Sološnica - OC Sološnica, LS Lozorno - OC Lozorno

 

Predaj dreva na pni LS Šaštín - OC Šaštín

 Predaj dreva na pni LS Holíč - OC Holíč

 Predaj dreva na pni LS Sološnica - OC Sološnica

 Predaj dreva na pni LS Lozorno - OC Lozorno

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené