ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
PONUKA
AKCIE
CHATY, UBYTOVANIE
CHRÁNENÉ ÚZEMIA
SUMÁRNY PREHĽAD
LESNÉ NÁUČNÉ CHODNÍKY
Náučný chodník Tajch

Náučný chodník Sigord

LNCH ČIERNA MLÁKA

LIK

Aktuálne

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Prešov > Dražby dreva


Dražby dreva

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Prešov

Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov

 

 

Termín konania : 08.03. 2016 – 10.03. 2016

Časový harmonogram: 08.03. - 09.03.2016 prehliadka, ponuky od 8,00 hod. do 14,00 hod.
10.03.2016 prehliadka, ponuky od 8,00 hod. do 12,00 hod.
14.03.2016 vyhodnotenie dražby do 18,00 hod.

Miesto konania : Manipulačno-expedičný sklad - Prešov.

Drevina : smrekovec, dub, buk, jaseň, javor.

Akosť : ihličnaté a listnaté výrezy I., II. a III.A triedy akosti podľa
STN 48 0055 a STN 48 0056.

Presná ponuka tovaru bude uvedená pred začiatkom dražby v ponukovom katalógu.


V Prešove, dňa 2.3.2016

Ing. Dušan Timko
riaditeľ OZ

Kontaktné osoby :

Damankoš Dušan Ing.
tel: +421 51 7464736
mobil: 0918 334 119
mail: dusan.damankos@lesy.sk
Ľubomír Hlipala
tel: +421 51 7464737
mobil: 0905 816 138
mail:

 

 

pozvánka .pdf

dražobný poriadok .pdf

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené