ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
PONUKA
CENNÍK
VEREJNÉ SÚŤAŽE
OZNAMY

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Vranov > DRAŽBY DREVA


DRAŽBY DREVA

 

 

LESY SR, š. p., OZ Vranov nad Topľou
Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou

vyhlasujú a pozývajú Vás na
verejnú dražbu surového dreva

Termín konania 08.03.-10.03.2016
so začiatkom 08.03.2016 o 8,00 hod. a ukončením 10.03.2016 o 12,00 hod.

Miesto konania: Manipulačno-expedičný sklad Vranov
Dreviny: smrekovec, buk, dub, jaseň.Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Dolobáč, referent obchodu OZ Vranov, +421918335874,
Ján Migaľ, vedúci MES Vranov,+421918 334768,

Vyhodnotenie (excel)

Vyhodnotenie ( pdf )

Náčrtok dražobného priestoru 

Dražobný poriadok

Katalóg

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené