ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
PONUKA
CENNÍK
VEREJNÉ SÚŤAŽE
OZNAMY

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Vranov > DRAŽBY DREVA


DRAŽBY DREVA

 

 

LESY SR, š. p., OZ Vranov nad Topľou
Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou

vyhlasujú a pozývajú Vás na
verejnú dražbu surového dreva

Termín konania 07.03.-10.03.2017
so začiatkom 07.03.2017 o 8,00 hod. a ukončením 10.03.2017 o 12,00 hod.

Termín vyhodnotenia dražby: 14.03.2017

Spôsob otvárania obálok: neverejný


Miesto konania: ES Vranov nad Topľou 

Dreviny:  buk, dub, jaseň, smrekovec


Pozvánka

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie


Kontaktná osoba:

Ing. Ján Meteňko  vedúci EOÚ, +421918334711

Ing. Jaroslav Dolobáč, referent obchodu, +421918335874 

 

                                                                                                                                            Dražobný poriadok

                                                                                                                                                     Katalóg

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené