ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
PONUKA
CENNÍK
VEREJNÉ SÚŤAŽE
OZNAMY

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Vranov > DRAŽBY DREVA


DRAŽBY DREVA

 

 

LESY SR, š. p., OZ Vranov nad Topľou
Čemernianska 136, 093 03 Vranov nad Topľou

vyhlasujú a pozývajú Vás na
verejnú dražbu surového dreva

Termín konania 22.11.-24.11.2017
so začiatkom 22.11.2017 o 8,00 hod. a ukončením 24.11.2017 o 12,00 hod.

Termín vyhodnotenia dražby: 27.11.2017

Spôsob otvárania obálok: neverejný


Miesto konania: ES Vranov nad Topľou 

Dreviny:   dub, buk, jaseň, smrekovec, brest


Pozvánka

Vyhodnotenie

Vyhodnotenie


Kontaktná osoba:

Ing. Ján Meteňko  vedúci EOÚ, +421918334711

Ing. Jaroslav Dolobáč, referent obchodu, +421918335874 

 

                                                                                                                                           Dražobný poriadok

                                                                                                                                                    Katalóg

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené