PROFIL FIRMY
Zákl. ekonom. ukazovatele
História
Kalendárium
Vízia a poslanie
Etický kódex
Manažment
Dozorná rada
Práca u nás
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Kontakty > Úsek ekonomického riaditeľa


Úsek ekonomického riaditeľa

 

Riaditeľ:


Ing. Ľuboš Németh                         

Telefón na sekretariát: +421 48 4344 253
Email:

Ekonomický riaditeľ:

  • zabezpečuje, koordinuje a metodicky usmerňuje oblasti usmerňovania ekonomiky, financovania, daní, cien, odvodov, účtovníctva, informačnej sústavy a využitia výpočtovej techniky
  • v súlade s rozvojom podniku organizuje spracovanie koncepcie rozvoja podniku na úseku ekonomickom
  • vo vzťahu k odštepným závodom prostredníctvom odborov úseku vykonáva najmä metodickú, riadiacu a koordinačnú činnosť
  • navonok jedná a spolupracuje so zakladateľom, štátnymi fondami SR, bankovými inštitúciami, príslušnými daňovými orgánmi, s cieľom splniť úlohy dané legislatívou a tiež s cieľom vytvoriť optimálne podmienky pre existenciu a rozvoj podniku v ekonomickej oblasti

  

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

Odbor controllingu a cien

Ing. Dana KRÁĽOVÁ, MBA    


 +421 48 4344 140

Odbor financovania

Ing. Monika PROCYKOVÁ 


 +421 48 4344 245

Odbor účtovníctva

Ing. Janka JÁGERČÍKOVÁ


 +421 48 4344 246

Odbor informačných a komunikačných technológií   

Ing. Jozef SÁMEL, MBA

jozef.samel@lesy.sk
 +421 48 4344 133

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
AKTUALITY

Elektronické aukcie dreva
Elektronické aukcie dreva na IV. kvartál sa uskutočnia dňa 27.11.2017.
Dražby dreva
V 47. týždni sa na odštepných závodoch Rimavská Sobota, Košice, Prešov, Vranov nad Topľou, Sobrance a Trenčín uskutočnia verejné dražby cenných sortimentov dreva.
Bližšia špecifikácia je na stránke príslušných odštepných závodov v sekcii OBCHOD A SLUŽBY/dražby dreva.
Upozornenie
LESY Slovenskej republiky, š.p. oznamujú, že 6. októbra 2017 bude podateľňa generálneho riaditeľstva v Banskej Bystrici zatvorená.
Sprístupnenie informácií - cenník
Sprístupnenie informácií - cenník
FOTOGALÉRIA
 Zobraziť...
KALENDÁR PODUJATÍ
OZNAMY

Podnik LESY SR schválil pravidlá pre reklamnú a propagačnú činnosť. Ponuky na reklamnú spoluprácu je potrebné predkladať na priloženom tlačive najmenej jeden mesiac pred plánovaným podujatím na generálne riaditeľstvo podniku, Odbor financovania
Žiadosť o reklamnú spoluprácu

V sekcii Pro Silva Slovakia (otvára sa logom alebo cez Les a jeho funkcie), v časti Odborné príspevky – videoprezentácie sú aktuálne umiestnené  video záznamy z prírode blízkeho obhospodarovania výberkových lesov na Smolníckej Osade a z prebudovy smrekových porastov na prirodzené lesy na LS Paráč (dokumenty otvoríte kliknutím).
 

Odštepný závod Semenoles štátny podnik LESY Slovenskej republiky v Liptovskom Hrádku sa stal riadnym členom medzinárodnej semenárskej federácie ISF ( International Seed Federation ).

Celý text...
 

 

Výročná správa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky za rok 2016

 

 

 

 

 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené