PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017


Pestovná činnosť na OZ Revúca, LS Muráň na roky 2014-2017

Oznámenie o otváraní ponúk - Ostatné

Oznámenie o otváraní ponúk - Kritériá

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Rámcová dohoda č. R/1-1/2014-2017/20/01

Rámcová dohoda č. R/1-2/2014-2017/20/01

Rámcová dohoda č. R/1-3/2014-2017/20/01

Rámcová dohoda č. R/1-4/2014-2017/20/01

Správa o zákazke

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené