PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky > OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy


OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy

OZNAM: Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok oznamuje, že vyhlasuje súťaž na pestovateľskú činnosť na škôlkarskom stredisku Jochy.

Otváranie časti ponúk "Ostatné" §41 ods.1

Otváranie časti ponúk "Kritériá" §41 ods.1

Oznámenie o otváraní ponúk - § 136 ods.9 písmn. c.

Oznámenie o otváraní ponúk - § 136 ods.9 písmn. d.

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

Rámcová dohoda na pestovateľskú činnosť na škôlkarskom stredisku Jochy

Rámcová dohoda na pestovateľskú činnosť na škôlkarskom stredisku Jochy

Rámcová dohoda na pestovateľskú činnosť na škôlkarskom stredisku Jochy

Rámcová dohoda na pestovateľskú činnosť na škôlkarskom stredisku Jochy

Rámcová dohoda na pestovateľskú činnosť na škôlkarskom stredisku Jochy

Zápis z vyhodnotenia ponúk

Zápis z vyhodnotenia ponúk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené