PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Vŕtanie studne Vieska Bezdedov 22 + uloženie chráničky


Vŕtanie studne Vieska Bezdedov 22 + uloženie chráničky

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia zadá zákazku Vŕtanie studne Vieska Bezdedov 22 + uloženie chráničky v predpokladanej hodnote 900,- € bez DPH uchádzačovi Radim Sokola, Rozkvet 2068/195, 017 01 Považská Bystrica

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené