PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Výmena kotla na tuhé palivo a napojenie ÚK do dvoch prízemných miestností Vieska


Výmena kotla na tuhé palivo a napojenie ÚK do dvoch prízemných miestností Vieska

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia zadá zákazku Výmena kotla na tuhé palivo a napojenie ÚK do dvoch prízemných miestností Vieska
Bezdedov č. 62 v predpokladanej hodnote 3 600,00 € bez DPH uchádzačovi Deos – SK, spol. s. r. o.
Samuela Timona 105, 010 04 Žilina

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené