PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Odstránenie havarijného stavu na zvážniciach a linkách na LS Rajecké Teplice odstránením zosunutej zeminy, nánosov a sutín


Odstránenie havarijného stavu na zvážniciach a linkách na LS Rajecké Teplice odstránením zosunutej zeminy, nánosov a sutín

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku: Odstránenie havarijného stavu na zvážniciach a linkách na LS Rajecké Teplice odstránením zosunutej zeminy, nánosov  a sutín, v hodnote 2820,- EUR firme K-Trans, s.r.o., Hlavná 360, Bytča.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené