PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Prevoz dreva na OZ Prievidza, LS Duchonka časť Bojná v roku 2014


Prevoz dreva na OZ Prievidza, LS Duchonka časť Bojná v roku 2014

 

 

 

 

15.01.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na Prevoz dreva na OZ Prievidza, LS Duchonka časť Bojná v roku 2014 v hodnote 7200,- € + DPH spoločnosti MM Eurotrans s.r.o., č.d. 186, 034 73 Liptovská Osada, IČO 45457409.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené