PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 

€ EUROKALKULAČKA

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod Beňuš

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

  • Osobný automobil, LADA Niva, 21214, typ Niva 1,7i, E.Č.: BR147BB, rok výroby 2007
  • Osobný automobil, LADA Niva, 21214, typ Niva 1,7i Špeciál, E.Č.: BR683AP, rok výroby 2004
  • Osobný automobil, LADA Niva, 21214, typ Niva 1,7i, E.Č.: BR706BE, rok výroby 2005
  • Osobný automobil, LADA Niva, 21214, typ Niva 1,7i, E.Č.: BR162BA, rok výroby 2007
  • Osobný automobil, LADA Niva, 21214, typ Niva 1,7i, E.Č.: BR349AM, rok výroby 2002

Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Beňuš, Beňuš 455, 976 64 Beňuš

Kontaktná osoba: Štefan Latinák
Fax: 048/6711613
Mobil: +421918334308
Tel. : 048/6711615
e-mail:

 

 

Súťažné návrhy možno doručiť do 14.9.2015 do 12.oo hod. v súlade so súťažnými podmienkami. Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 13.10.2015.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk

 

PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 

€ EUROKALKULAČKA