PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Dražby > Trenčín > Info 1


Info 1

 

Vítame Vás na stránke Aukcií dreva .
 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
Odštepný závod Trenčín, Hodžova 38 , 911 52 Trenčín

Katalog
Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation
Pravidlá aukčného predaja

Vyhlasuje

DRAŽBU DREVA

výrezov I. – III. A triedy akosti

buk, dub, jaseň, javor, čerešňa, brest, smrek, smrekovec, douglaska

Drevina

Objem m3

BH

0,85

BK

105,63

CS

2,43

DB

27,41

DG

4,48

JH

2,4

JS

11,59

SC

42,18

SM

53,09

Celkový súčet

250,06

Dražba sa uskutoční dňa 15.3.2016 (8:00 hod) –18.3.2016 (15:00 hod) v priestoroch MES Trenčianska Turná
Termín pre odovzdanie ponúk: do 21.3.2016 do 7:30 hod. na OZ Trenčín.
Spôsob otvárania obálok: verejný na OZ Trenčín 21.3.2016 o 8:00 hod.
Vyhodnotenie bude 22.3.2016 do 16:00 hod. zverejnené na www.lesy.sk/informačný servis/aukcie dreva/OZ Trenčín.
(www.lesy.sk/showdoc.do?docid=1765)
Bližšie informácie:
Tel. č. 032/74845 13
0918333390, 0918333191 Ing. Róbert Kiš

e-mail: miroslav.botka@lesy.sk riaditeľ OZ Trenčín

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené