PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 

€ EUROKALKULAČKA

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obchodné súťaže > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš


LS Č. Skala - OC Zúber

Harmonogram predaja dreva na pni-OC Zúber

Kontrolna známka -návrh

Návrh na plnenie kritérií a vyhodnotenie ponúk - OC Zúber

Technologický protokol

Všeobecné záväzné podmienky

Vyhlásenie OVS OC Zúber

Vzor KZ predaj dreva na pni KV

Záznam z priebežnej kontroly

 

LS Pohorelá - OC Široká

Harmonogram predaja dreva na pni-OC Široká

Kontrolna známka -návrh

Návrh na plnenie kritérií avyhodnotenie ponúk - OC Široká

Technologický protokol

Všeobecné záväzné podmienky

Vyhlásenie OVS OC Široká

Vzor KZ predaj dreva na pni KV

Záznam z priebežnej kontroly

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené