PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ
Lesné Inform. kancelárie
Lesná pedagogika
Galéria zaujímavostí
Náučné chodníky
Lesnícky skanzen
Významné lesnícke miesta
Súťaže

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY
 
  Lesy > Aktivity pre verejnosť > Súťaže LESOV SR


Súťaže LESOV SR

Od stromu k zošitu 


Informácie o projekte

Cieľom projektu je zapojiť žiakov základných škôl do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň pripomenutie dreva ako jedinečnej obnoviteľnej suroviny, ktorá sprevádza človeka po celý jeho život vo veciach bežnej potreby. Týmto projektom chceme poukázať na fakt, že práve zošity, v ktorých  každodenne žiaci listujú, sú vyrobené z dreva rastúceho v našich lesoch. Chceme zdôrazniť, že výmera našich lesov
na Slovensku neustále stúpa a staré porasty nahrádzajú nové. Rovnako aj recykláciou papiera sa zabezpečuje neustály kolobeh drevnej hmoty.

Do základných škôl sa prerozdelia linkované zošity vo formáte A5 v dvoch typoch 523 EKO, 524 EKO s ôsmimi grafickými prevedeniami podľa žiackych návrhov. Hlavnými hodnotiacimi kritériami v posudzovaní doručených prác bude nápaditosť, originalita a grafické spracovanie témy.

V apríli, mesiaci lesov budú odmenení ôsmi najlepší žiaci, ich návrhy poputujú na obaly jedinečných zošitov. Autori najlepších prác dostanú vecné ceny a triedy, ktoré navštevujú získajú aktivity lesnej pedagogiky na svojej škole. Po vyhotovení zošitov ich budú LESY SR na svoje náklady, prostredníctvom svojich odštepných závodov distribuovať do škôl, ktoré o zošity prejavili záujem.
 

HLASOVANIE

Možno práve Váš hlas rozhodne o najkrajších prácach v dvoch kategóriách: kategória I (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ) a kategória II (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ)

Prvého ročníka projektu Od stromu k zošitu sa zúčastnilo 327 škôl a na projekt bolo doručených 3425 žiackych výtvarných prác. 

Pre veľký záujem bude hlasovanie predĺžené až do 30. apríla 2018.

Pravidlá hlasovania:

  • z každej kategórie je možné zahlasovať len za jeden návrh, ten je potrebné označiť bodom v pravom stĺpci 
  • po označení návrhu je potrebné vyplniť emailovú adresu na konci stránky a potvrdiť odoslanie zvolením tlačidla Hlasuj
  • informácia o úspešnom zaregistrovaní Vášho hlasu (s textom Formulár bol úspešne odoslanýsa zobrazí na začiatku tabuľky nad prvým návrhom         
  • hlasovanie medzi jednotlivými kategóriami je možné až po uplynutí časového intervalu 30 sekúnd, inak systém vyhodnotí Váš hlas ako SPAM a nebude zaregistrovaný
  • v každej kategórii je možné pod jednou emailovou adresou zahlasovať len za jeden súťažný návrh, systém automaticky duplicitné emailové adresy nezapočíta do výsledného hlasovania

 

HLASOVANIE NA PRILOŽENÝCH ODKAZOCH:

kategória 1 - žiaci 1. - 4. ročníka

kategória 2 - žiaci 5. - 9. ročníka

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené