Kontakty

Odštepný závod Prešov ponúka na predaj  ihličnaté a listnaté výrezy všetkých tried akosti. 

V prípade záujmu kontaktujte -   Ing. Damankoš Dušan

                                                        tel. : +421 918 334 119

aktuálny cenník dreva platný od 15.6.2020 do odvolania (PDF, 3 MB)

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 051/ 74 64 765

Email: lesy.po@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 482 000 ha
Lesnatosť: 43,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 33%, listnaté 67%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní:
64 304 ha
Ročná obnova lesa: 269  ha ( skutočnosť r. 2019 )
Ročný objem ťažby: 187 500 m3 ( rebilancovaný plán 2020 )

Významné chránené celky:

 • Slánske vrchy
 • Volovské vrchy
 • Čergov
 • NPR Slovenský Raj

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna

 • Kamzík vrchovský (Rupicapra rupicapra)
 • Fúzač alpský (Rosalia  Alpina)
 • Podkovár  veľký ( Rhinolophus feromequinum
 • Medveď hnedý (Ursus actors)        
 • Syseľ pasienkový (Spermophilus citellus)
 • Kunka žltobruchá (Bombina variegata)
 • Vlk dravý (Canis lupus)
 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
 • Rys ostrovid (Lynx lynx)
 • Mlok hrebenatý (Triturus cristatus)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)
 • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)
 • Zvonovec ľaľiolistý (Adenophora lilifolia)
 • Jazyčník sibírsky (Liularia sibirica)
 • Kosatec bezlistý uhorský (Iris aphylla subsp. hungarica)
 • Včelník rakúsky (Dracocephalum austriacum)
 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)
 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)
 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora lilifolia)

NEPREHLIADNITE

Odštepný závod Prešov
Je držiteľom certifikátu obhospodarovania lesa v schéme FSC® číslo SGS-FM/COC-2898,(licenčné číslo FSC-C002515).
Doba platnosti certifikátu je  do 6.novembra 2021. Odštepný závod Prešov sa týmto zaväzuje dodržiavať všetky princípy a kritéria v schéme FSC. Certifikované sú lesy vo vlastníctve Slovenskej republiky na výmere 46 020 ha porastovej plochy a vo vlastníctve neštátnych subjektov doposiaľ v užívaní OZ.

 

Bližšie info

Certifikát FSC (PDF, 611 kB)

prehlasenie FSC (PDF, 176 kB)