Kontakty

Odštepný závod Smolenice ponúka predaj rýb:

pstruh dúhový mrazený  .......... 6,60 €/kg  (v 1÷1,2 kg balení, 3-5 ks po 200~350g, včítane 20% DPH)
pstruh dúhový chladený ......... 6,05 €/kg  (v 1÷1,2 kg balení, 3-5 ks po 200~350g, včítane 10% DPH)
Cenník rýb (PDF, 270 kB)

O aktuálnom sortimente rýb na predajniach sa informujte telefonicky na čísle +421335926111

Predajné miesta:

1. Smolenice

Trnavská 12 (v sídle Odštepného závodu Smolenice)
pondelok - piatok ........... 7:00 - 15:00 hod
sobota .......................... 10:00 - 12:00 hod
Informácie na tel. čísle +421335926124, +421918333890 - p. Vanková  
alebo +421335926111 sektretariát Odštepného závodu v pracovnom čase

2. Bratislava

Pekná cesta 19 (v sídle Lesnej správy Bratislava)
pondelok - piatok ................ 7:00 - 14:00 hod, prípadne podľa tel. dohovoru aj v inom čase
Informácie na tel. čísle +421918333054 (vrátnik) a +421918333041 - Ing. Knurovský - vedúci LS

3. Dechtice

Rybné hospodárstvo Dechtice 121
pondelok - piatok .............. 7:00 - 14:00 hod, prípadne podľa tel. dohovoru aj v inom čase
Informácie na tel. čísle  +421905300576 pán Sliva


OZ Smolenice ponúka ryby aj pre zarybňovanie a športový rybolov
Informácie na tel. čísle +421918333059 - Ing. Plavý, vedúci Strediska chovu rýb Parina


Pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) - celoročný predaj tržnej ryby pochádza z chovných rybníkov Rybárne Parina

 

Kapor rybničný (Cyprinus carpio) - predaj živej ryby v predvianočnom období (dovoz z iných rybníkov SR)

Amur biely (Ctenopharyngodon idella) - predaj v malom množstve pri jesennom výlove veľkých rybníkov v Dechticiach

 

Šťuka severná (Esox lucius) - výnimočný predaj pri jesennom výlove veľkých rybníkov

Sumec veľký (Silurus glanis) - výnimočný predaj (iba živá ryba) pri jesennom výlove veľkých rybníkov

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: +421335926111
Email: lesysm@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 254 304 ha
Lesnatosť: 22%
Drevinové zloženie: ihličnaté 10%, listnaté 90%
Výmera lesných pozemkov v užívaní: 39 555 ha
Ročná obnova lesa:  165 ha
Ročná ochrana lesa: 36.400 €
Ročný objem ťažby: 178.000 m3
Dĺžka lesných ciest: 175 km

Významné chránené celky:

 • Dunajské luhy
 • Malé Karpaty
 • Morava
 • Pusté Úľany-Zeleneč
 • Sĺňava
 • Trnavské rybníky

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

Neprehliadnite

Odštepný závod Smolenice

PREHLÁSENIE (PDF, 175 kB)