Kontakty

o pohár riaditeľa Odštepného závodu Smolenice

Strelnica EMEL - Blatné 9.9.2019


Výsledky strielieb (úplné v PDF)

 

Putovný pohár pre víťazov

Záujem obecenstva bol hlavne o brokovú disciplínu

Víťazné družstvá (sprava): 1. OZ Šaštín Ing Hulka, Ing. Smolarčík, Bc. Flamík),
2. LS Dechtice (Ing. Hudák, Solnica, Brisuda Marián), 3. LS Moravany (Svetlák, Suchý, Jakubička)

 

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: +421335926111
Email: lesysm@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 254 304 ha
Lesnatosť: 22%
Drevinové zloženie: ihličnaté 10%, listnaté 90%
Výmera lesných pozemkov v užívaní: 39 555 ha
Ročná obnova lesa:  165 ha
Ročná ochrana lesa: 36.400 €
Ročný objem ťažby: 178.000 m3
Dĺžka lesných ciest: 175 km

Významné chránené celky:

 • Dunajské luhy
 • Malé Karpaty
 • Morava
 • Pusté Úľany-Zeleneč
 • Sĺňava
 • Trnavské rybníky

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Bobor vodný (Castor fiber)
 • Mlok dunajský (Triturus dobrogicus)
 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

Neprehliadnite

Odštepný závod Smolenice

PREHLÁSENIE (PDF, 175 kB)