Kontakty

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 037/ 640 3424

Email: topolcianky@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera 312 746 ha
Lesnatosť 15,50 %
Drevinové zloženie 7% ihličnaté, 93% listnaté
Výmera lesných pozemkov v užívaní 37 643 ha
Ročná obnova 191 ha
Ročný objem ťažby 190 000 m3

Významné chránené celky:

 • CHKO Ponitrie
 • NPR Klátovské rameno
 • CHVÚ Tribeč
 • CHVÚ Lehnice
 • CHVÚ Úľanská mokraď
 • CHVÚ Veľkoblahovský rybník

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)

 • Fúzač alpský (Rosalia alpina)

 • Fúzač veľký (Cerambyx cerdo

 • Skokan zelený (Rana esculenta)

 • Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra)

 • Orol kráľovský (Aquila heliaca)

 • Orliak morský (Haliaeetus albicilla)

 • Včelár lesný (Pernis apivorus)

 • Včelárik zlatý (Merops apiaster)

 • Vydra riečna (Lutra lutra)

Flóra:

 • Jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum)

 • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)

 • Peniaštek slovenský (Thlaspi jankae)

 • Zemežlč horký (Centária montana)div>

 • Pavinec horský (jasione montana)div>

 • Jarabina mukyňová (Sorbus aria)div>

 • Dub stopkatý (Quercus pedunculiflora)div>