Verejné dražby dreva

Verejné dražby dreva

Na priloženom odkaze nájdete harmonogram verejných dražieb dreva v jednotlivých Odštepných závodoch LESOV SR š.p..

Pro Silva

Pro Silva

Voľné združenie lesnícky orientovaných jednotlivcov a organizácií, mysliacich a konajúcich v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa, zároveň označenie pre lesné porasty, v ktorých sa hospodári prírode blízkym spôsobom.

Projekty EÚ

Projekty EÚ

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik realizuje projekty s cieľom uspokojovania verejnoprospešných záujmov, ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt lesného prostredia.

Významné lesnícke miesta

Významné lesnícke miesta

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, inšpirovaný vyhlasovaním prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO, začal v roku 2007 vytvárať sieť VÝZNAMNÝCH LESNÍCKYCH MIEST. Doposiaľ ich bolo na Slovensku vyhlásených 52.

Náučné chodníky

Významné lesnícke miesta

Ideálnym spôsobom ako priblížiť význam práce lesníkov a lesa je aj tvorba náučných chodníkov. LESY SR doposiaľ v rámci svojej pôsobnosti vybudovali sieť 35 Lesníckych náučných chodníkov a na tvorbe ďalších aj spolupracovali.

Tip na výlet

Rozhodujete sa kam na výlet? Pozrite si naše tipy na výlety a uľahčite si rozhodovanie.

Časopis 11/2021

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.

Lesnik 11/2021.pdf