Elektronické aukcie dreva

Elektronické aukcie dreva

Zavedenie elektronických aukcií dreva (EAD), je krokom štátneho podniku k zvýšeniu transparentnosti predaja drevnej hmoty a jej širšej dostupnosti pre účastníkov trhu. Je snahou vyvrátiť medializované, nepravdivé tvrdenia o „šafárení s drevnou hmotou“ v štátnom podniku LESY SR, š. p. a je zároveň potvrdením našej snahy o korektnú správu lesov v majetku štátu.

LESY SME MY

LESY SME MY

Lesy sú predovšetkým tí, ktorí sa o ne roky starajú, ktorí im zasvätili svoje životy a ktorí poznajú ich príbehy. Lesy sme aj my.

Pro Silva

Pro Silva

Voľné združenie lesnícky orientovaných jednotlivcov a organizácií, mysliacich a konajúcich v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa, zároveň označenie pre lesné porasty, v ktorých sa hospodári prírode blízkym spôsobom.

Projekty EÚ

Projekty EÚ

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik realizuje projekty s cieľom uspokojovania verejnoprospešných záujmov, ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt lesného prostredia.

Tip na výlet

Rozhodujete sa kam na výlet? Pozrite si naše tipy na výlety a uľahčite si rozhodovanie.

Časopis 10 /2018

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.