Predaj vianočných stromčekov

Predaj vianočných stromčekov

Atmosféru živého vianočného stromčeka proste nič nenahradí. LESY Slovenskej republiky, š. p. ponúkajú každoročne v predvianočnom období na predaj stovky vianočných stromčekov. Zakúpiť si ich môžete na viacerých miestach takmer po celom Slovensku.

Predaj kalamitného palivového dreva občanom

Predaj kalamitného palivového dreva občanom

LESY SR, š.p. a Združenie miest a obcí Slovenska spúšťajú pilotný projekt predaja ihličnatého kalamitného dreva domácnostiam za výrobné náklady.

Verejné dražby dreva

Verejné dražby dreva

Na priloženom odkaze nájdete harmonogram verejných dražieb dreva v jednotlivých Odštepných závodoch LESOV SR š.p..

Pro Silva

Pro Silva

Voľné združenie lesnícky orientovaných jednotlivcov a organizácií, mysliacich a konajúcich v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa, zároveň označenie pre lesné porasty, v ktorých sa hospodári prírode blízkym spôsobom.

Projekty EÚ

Projekty EÚ

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik realizuje projekty s cieľom uspokojovania verejnoprospešných záujmov, ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt lesného prostredia.

Tip na výlet

Rozhodujete sa kam na výlet? Pozrite si naše tipy na výlety a uľahčite si rozhodovanie.

Časopis 10/2019

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.