Predaj kalamitného palivového dreva občanom

Predaj kalamitného palivového dreva občanom

LESY SR, š.p. a Združenie miest a obcí Slovenska spúšťajú pilotný projekt predaja ihličnatého kalamitného dreva domácnostiam za výrobné náklady.

Predajňa výrobkov BB

Predajňa výrobkov Banská Bystrica

Nová predajňa LESOV SR, š.p. v centre Banskej Bystrice, v ktorej nájdete naše lesnícke medailové vína, mrazenú divinu, mäsové výrobky z diviny, produkty zo šípok, či rôzne publikácie a darčekové predmety.

Verejné dražby dreva

Verejné dražby dreva

Na priloženom odkaze nájdete harmonogram verejných dražieb dreva v jednotlivých Odštepných závodoch LESOV SR š.p..

Pro Silva

Pro Silva

Voľné združenie lesnícky orientovaných jednotlivcov a organizácií, mysliacich a konajúcich v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa, zároveň označenie pre lesné porasty, v ktorých sa hospodári prírode blízkym spôsobom.

Projekty EÚ

Projekty EÚ

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik realizuje projekty s cieľom uspokojovania verejnoprospešných záujmov, ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt lesného prostredia.

Tip na výlet

Rozhodujete sa kam na výlet? Pozrite si naše tipy na výlety a uľahčite si rozhodovanie.

Časopis 02/2020

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.