Dražby dreva cenných sortimentov

V 47. kalendárnom týždni sa uskutoční jesenné kolo dražieb dreva cenných sortimentov na odštepnom závode Šaštín, Smolenice, Trenčín, Rimavská Sobota, Revúca, Košice, Prešov, Vranov a Sobrance.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke príslušného odštepného závodu.