Kultúrne podujatie "Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí"

Kultúrne podujatie "Ľudia pre lesy, lesy pre ľudí"