Výberkové hospodárenie v smrekovo-jedľovo-bukových lesoch na Smolníckej Osade

Pestovanie ihličnatého a listnatého výberkového lesa spolu s vyznačovaním a realizáciou ťažby pre dosiahnutie budúcej výberkovej štruktúry.