Technik strojárskej výroby

Výberové konanie - Technik strojárskej výroby

Súhlas so spracúvaním OÚ Technik strojárskej výroby

uzávierka podávania prihlášok 17.01.2020 - výberové konanie bolo ukončené