AB OZ Trenčín – výmena interiérových dvier

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na poskytnutie prác: AB OZ Trenčín – výmena interiérových dvier, výmena pôvodných interiérových dvier na prízemí a 1. poschodí AB OZ Trenčín za dyhované dvere s obložkami s vybúraním pôvodných kovových zárubní, v predpokladanej hodnote zákazky 6923,00 € bez DPH.