Budovanie približovacích liniek a výjazdov v JPRL 280, 281

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia zadá zákazku Budovanie približovacích liniek a výjazdov v JPRL 280, 281 v predpokladanej hodnote 2970 € bez DPH uchádzačovi Lerok, s.r.o., Kvašov 203, 020 62 Horovce